Om Lions Club Kalmar Skälby - Skälby Loge

Till innehåll
Om Lions Club Kalmar Skälby
Lions Club Kalmar Skälby delar ut stipendium, organiserar insamlingar och ordnar danser för handikappade på Skälby Loge i september och på Sandra kring jul och nyår.
Vad är Lions?
Lions är en organisation som genom olika verksamheter arbetar till gagn för det lokala och internationella samhället. Lions Club Kalmar Skälby arbetar såväl lokalt genom bidrag till utsatta grupper i samhället, och Internationellt arbetar Lions Club Kalmar Skälby, liksom övriga inom Lions, med att t.ex. motverka blindhet i fattiga länder. Dessutom är Lions en betydande aktör vid hjälparbetet i samband med katastrofer i världen.
Hur finansieras vår verksamhet?
Våra aktiviteter finansieras främst genom överskottet från våra danser på Skälby Loge i Kalmar, logen används även till populära allsångskvällar i egen regi. Dessutom hyr vi ut logen till olika arrangemang som ger välkomna bidrag till vår verksamhet. Vi säljer med framgång stora fina kärvar kring jul. Och andra advent är vi med och arrangerar julmarknad på Skälby tillsammans med Kalmarsundsdansarna. Det sammanlagda överskottet som vi får in går in i hjälpkassan.

– Inga insamlade pengar går till våra interna kostnader utan dem står medlemmarna själva för.
Hur arbetar vi?
Planeringen av aktiviteter görs av särskilda kommittéer. Allmänt klubbmöte för alla medlemmar är det en gång i månaden, med uppehåll under juli och augusti. Mötet inleds alltid med en gemensam middag, sedan har vi ofta en föredragshållare som berättar om något intressant, därefter genomförs ett klubbmöte efter en dagordning.
Men vi vill bli fler!
Idag är vi 37 medlemmar i klubben. Men vi vill bli fler! Om du är nyfiken och intresserad får du gärna höra av dig.
Kanske du vill besöka oss när vi har klubbmöte? Tag gärna med en kamrat.
Ring 076-390 16 66 eller maila så att vi vet att du/ni kommer!
Tillbaka till innehåll